ผู้ดูแลระบบ

ลงทะเบียน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

เรียนเร็ว งานรอ รายได้ดี มีความมั่่นคง
จัดหางานให้ทันที่ที่เรีนยจบ

รับรองระบบการประเมินคุณภาพภายอยู่
ในระบบดีเด่น ปี 2552-2553 จากสำนักบริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวสาร/กิจกรรม บอร์ดแจ้งข่าวสารต่างๆกิจกรรมของโรงเรียน

ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 28 เปิดรับสมัครแล้ว

โรงเรียนพิชชาทรบริบาลจัดงาน กิจกรรมงานปัจฉิมรุ่นที่ 27‏

แจ้งประกาศ!!! พิธีรับใบประกาศ ปี 2556

โรงเรียนพิชชาทรบริบาล ภาคฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือน รุ่นที่ 27

อ่านเพิ่มเติม