ผู้ดูแลระบบ

ลงทะเบียน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น

เรียนเร็ว งานรอ รายได้ดี มีความมั่่นคง
จัดหางานให้ทันที่ที่เรีนยจบ

รับรองระบบการประเมินคุณภาพภายอยู่
ในระบบดีเด่น ปี 2552-2553 จากสำนักบริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ข่าวสาร/กิจกรรม บอร์ดแจ้งข่าวสารต่างๆกิจกรรมของโรงเรียน

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

พิธีรับเข็มและตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

กิจกรรมรับน้องใหม่ วันที่ 15-16 มีนาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม

กระดานสนทนา ร่วมแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัยตั้งกระทู้ใหม่

อ่านเพิ่มเติม